Asiantuntijapalvelut, Tekniikan ala

Savonia 3d tekniikka

Savonia-ammattikorkeakoululla tekniikka pitää sisällään kone-, energia, sähkö-, tieto-, rakennus- ja ympäristötekniikan. Tarjoamme asiantuntijatyönä monialaista soveltavaa tutkimusta, kehitystyötä sekä koulutusta.
Asiantuntijoidemme vetäminä olemme toteuttaneet mm. seuraavia palvelukokonaisuuksia:
- Toiminnan ja tuotannonohjausjärjestelmien määrittäminen ja kehittäminen - Moninaiset suunnittelun ja tuotekehityksen palvelut, kuten 3D-mallinnus ja lujuuslaskenta
- 3D-skannaukseen, mittaukseen ja tulostukseen liittyvät palvelut
- Moninaiset tuotannon- ja menetelmäsuunnittelun tehtävät, eritysosaamisena robotiikka kuten
• robotiikan käyttöönoton kannattavuuden arviointi
• asiantuntijapalvelut robottijärjestelmien suunnitteluun ja hankintaprosessiin
• kiinnittimien suunnittelu, erityisesti hitsauksen tarpeisiin sekä
• robotiikan käyttöönoton ja tehostamisen tuki- ja koulutuspalvelut
- Tuotanto- ja toimintaprosessien simulointi
- Hitsaustuotantoketjun toimintojen ja laadunhallinnan kehittäminen

Yritysten tai yhteisöjen tilaustyönä tehtävien asiantuntijapalveluiden rinnalla teemme myös julkisesti hankerahoituksella rahoitettua tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaa.
Käynnissä olevista hankkeista löytyy lisätietoja osoitteesta:
http://portal.savonia.fi/amk/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/projekti-ja-hanketoiminta/projektit-ja-hankkeet

 


Tarvitsetko lisätietoja?
Kone- energia-, sähkö ja tietotekniikka
Esa Jääskeläinen puh. 044 785 6271 sähköposti: esa.jaaskelainen(at)savonia.fi

Rakennus- ja ympäristötekniikka
Eero Antikainen puh. 044 785 6325 sähköposti: eero.antikainen(at)savonia.fi